05-506 Lesznowola
Żwirowa 39/Władysławów

+48 22 757 93 77
guitel@guitel.pl
Znajdź nas na facebooku

JAK DOBIERAĆ KOŁO LUB ZESTAW JEZDNY.

Jaką charakterystykę ma zestaw jezdny?

Oprócz nośności i wymiarów, czynnikiem decydującym o wyborze jest całkowity ciężar urządzenia jezdnego. W celu obliczenia ciężaru całkowitego należy dodać masę transportowanego ładunku do masy pustego urządzenia jezdnego.

CIĘŻAR CAŁKOWITY = masa pustego urządzenia jezdnego + masa ładunku do transportu.

Ciężar jednostkowy (nośność), zapewniający uzyskanie równomiernego rozkładu sił na poszczególne koła, oblicza się w następujący sposób:

CIĘŻAR JEDNOSTKOWY = ciężar całkowity : (całkowita liczba kół lub zestawów jezdnych – 1)

Norma EN nr 12527 określa parametry testowania kół i zestawów jezdnych do zastosowań nieprzekraczających prędkości 4 km/h.

Obciążenia maksymalne dla kół i zestawów jezdnych przedstawionych w katalogu zostały określone przez normę dla warunków próbnych (z wyjątkiem miejsc, gdzie wyraźnie wskazano inną prędkość).

Porady techniczne
Dla prędkości mniejszej niż 4 km/h należy wybrać kółko, którego katalogowe obciążenie maksymalne jest większe od obsługiwanego ciężaru jednostkowego. Ciężar przypadający na koło lub zestaw jezdny jest funkcją liczby kół lub zestawów jezdnych zamocowanych u spodu wózka oraz ich położenia.

CIĘŻAR PRZYPADAJĄCY NA KOŁO LUB ZESTAW JEZDNY = (ciężar ładunku + masa wózka) / N

Na jakie trasy?
O wyborze konkretnych kół i zestawów jezdnych decyduje częstotliwość wykorzystywania, częstość zmian kierunku oraz prędkość jezdna.

Jaka częstotliwość stosowania?
Częstotliwość oraz czas trwania przejazdów są związane z siłą niezbędną do wprawienia w ruch oraz koniecznością regularnej konserwacji, które wzrastają wraz z obciążeniem jednostkowym. Na wybór rozwiązania wpływa również wymagana wygoda obsługi. Wpływ zmian kierunku ruchu zostanie przedstawiony później.

Porady techniczne
Należy wybrać materiał powierzchni tocznej dostosowany do wymaganej siły, koło o odpowiednio dużej średnicy oraz piastę z łożyskiem igiełkowym lub kulkowym do intensywnego użytku. W celu zapewnienia nieprzerwanego działania (trakcja mechaniczna o długim czasie pracy) należy uwzględnić zużycie powierzchni tocznej i zmniejszyć obciążenie maksymalne poniżej wielkości katalogowej oraz dostosować piastę z precyzyjnym łożyskiem kulkowym czy nawet specyficznym kołem.

Jaka prędkość?
Dopuszczalne obciążenie zmniejsza się ze wzrostem prędkości poruszania się sprzętu.

  • Do 4 km/h maksymalne dopuszczalne obciążenia zostały wskazane w katalogu zgodnie z warunkami określonymi w normie NF EN 12527 i 12532
  • Powyżej 4 km/h norma zaleca inne parametry testowe. Wybór kółka lub zestawu jezdnego wymaga przeprowadzenia dodatkowej analizy

Porady techniczne
W tym przypadku należy wybrać kółko lub zestaw jezdny dostosowany do Państwa potrzeb po konsultacji z naszym serwisem technicznym. Należy wziąć pod uwagę twardość powierzchni tocznej koła, wytrzymałość mechanizmu skrętnego oraz nagrzewanie się łożysk i piast.

Jakie środowisko pracy?
Na sprawność koła lub zestawu jezdnego i jego pracę wpływają takie czynniki jak ciecze, z jakimi wchodzi w kontakt, stan lub charakter nawierzchni, wrażliwość na drgania pochodzące z otoczenia oraz narażenie na wstrząsy.

Z jakimi związkami chemicznymi koła i zestawy jezdne mogą wejść w kontakt?
W przypadku kontaktu z takimi substancjami jak kwasy, zasady, alkohole, węglowodory lub zastosowania w przemyśle spożywczym, czy np. w warunkach morskich sprzyjających korozji, należy dobrać odpowiedni zestaw materiałów, z jakich wykonane są koła oraz elementy mocowania. Bardzo ważną rolę odgrywa również temperatura otoczenia: piece, lakiernie…

Jaki stan nawierzchni?
Nawierzchnie przemysłowe mogą być zanieczyszczone różnego typu odpadami, pokryte płytami lub zwilżone substancjami mogącymi negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie oraz żywotność kół i zestawów jezdnych.

Porady techniczne
Aby zapobiec wnikaniu zanieczyszczeń do mechanizmu tocznego, zalecane jest stosowanie kół z piastą wyposażonych w łożyska osłonięte lub łożyska igiełkowe ze stali nierdzewnej lub zestawów z chronioną piastą.

Jaki rodzaj nawierzchni?
Twardość nawierzchni oraz zmiany stopnia gładkości wpływają na jakość ruchu kół. Dodatkowe utrudnienia stanowią przeszkody.

Porady techniczne
Aby umożliwić pokonywanie przeszkód takich jak kostka brukowa, rampy i zagłębienia powierzchni należy wybrać możliwie największą średnicę koła. W celu łatwiejszego poruszania się po niestabilnych nawierzchniach należy wybrać koło o sprężystej powierzchni tocznej pochłaniającej silne drgania wynikające z nierówności nawierzchni. Stosować koła z piastami wyposażonymi w łożyska igiełkowe lub kulkowe w celu zmniejszenia wysiłku przy rozruchu urządzenia jezdnego na powierzchniach nierównych. Przesuwanie sprzętu po powierzchniach delikatnych albo podatnych na zabrudzenia wymaga zastosowania kół z bieżnikiem sprężystym lub niebrudzącym.

Jakie warunki użytkowania?
W niektórych warunkach użytkowania może zaistnieć ryzyko wstrząsów; konieczność przeładowania materiału lub częste zmiany kierunku ruchu z powodu zatłoczenia powierzchni.

Porady techniczne
Wybrać koła z bieżnikiem „niskoprofilowanym” oraz tarczą koła w osłonie lub koła mono-bloc.