05-506 Lesznowola
Żwirowa 39/Władysławów

+48 22 757 93 77
guitel@guitel.pl
Znajdź nas na facebooku

Informacje o prawidłowym użytkowaniu kół i zestawów jezdnych Guitel Hervieu.

1 Użytkowanie standardowe

Należy zwrócić uwagę na dokładne i bezpieczne zamocowanie zestawów jezdnych samonastawnych.

1.1 Zestawy jezdne samonastawne (koło w oprawie stalowej służącej do mocowania) należy zamocować do urządzenia transportującego w sposób bezpieczny.

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące aspekty:

  • W przypadku zestawów jezdnych samonastawnych mocowanych na płytce mocującej:

- cała powierzchnia płytki mocującej powinna przylegać do odpowiedniej podpory na urządzeniu transportującym na którym jest montowana

- należy wykorzystać wszystkie punkty mocowania oraz zastosować jedną z poniższych metod:

Śruba, nakrętka oraz odporna na wstrząsy podkładka

Śruba oraz przeciwnakrętka

- płytki mocujące należy zamocować poziomo a ich osie muszą się pokrywać z linią ruchu

  • W przypadku zestawów jezdnych samonastawnych mocowanych za pomocą sworzni lub bolców (ekspanderów):

- cały nit rurkowy znajdujący się u podstawy bolca powinien być mocno przytwierdzony do podstawy urządzenia transportującego tak aby zapewnić swobodny ruch obrotowy. Podstawa jak i podpora urządzenia nie może bezpośrednio dotykać górnej części osłony kółka samonastawnego.

1.2 Podpora powinna być odpowiednio wytrzymała - jej wymiary i parametry muszą odpowiadać

zastosowanemu rodzajowi kół oraz sprostać trudnym warunkom użytkowania.

1.3 Zestawy jezdne samonastawne powinny być zmocowane tak aby ani sposób zamocowania ani warunki użytkowania nie miały wpływu na ich prawidłowe funkcjonowanie.

1.4 Obrotowe zestawy jezdne samonastawne muszą być zainstalowane tak aby oś wahnięcia była pionowa.

1.5 Stałe zestawy jezdne samonastawne muszą być tak zainstalowane aby oś toczenia była równoległa.

1.6 Zarówno obrotowe jak i stałe zestawy jezdne montowane do jednego urządzenia transportującego muszą być tego samego rodzaju (ta sama średnica, ten sam sposób mocowania, ten sam wspornik, taki sam rodzaj koła i łożyska).

W przypadku używania naszych produktów w utrudnionych warunkach (zła pogoda, bliskość morza, czynniki atmosferyczne, korozja, itp.) prosimy o przekazanie nam precyzyjnego opisu warunków używania tak abyśmy mogli zaproponować Państwu jak najlepsze rozwiązania. Również w przypadku korzystania z naszych produktów w temperaturach przekraczających normy wyznaczone dla materiałów, z których są wytworzone prosimy o konsultacje z naszą firmą. W takich warunkach produkt standardowy nie może być używany przy obciążeniu równym podanej znamionowej ładowności; w niektórych warunkach produkt nie może być używany w ogóle. Zestaw jezdny samonastawny jest uważany za całkowity i ostateczny produkt – firma Guitel nie ponosi odpowiedzialności za produkty, które zostały zmodyfikowane w jakikolwiek sposób, a szczególnie w przypadku gdy przy modyfikacji użyto części nie pochodzących od firmy Guitel.

Przy wyborze kół zwykłych oraz zestawów jezdnych istotne jest uwzględnienie obciążeń, którym będą poddawane. Jeśli nie ma możliwości uprzedniego dokładnego ustalenia obciążeń, przy zakupie należy bezwzględnie wziąć poprawkę na większe obciążenia do przewidywanych.

2. Użytkowanie niestandardowe.

Jako użytkowanie niestandardowe traktowane jest używanie produktu w warunkach innych niż przewidywane:

- gdy koła zwykłe lub zestawy jezdne poddawane są obciążeniom większym niż od podanych w katalogu

- gdy są używane na powierzchniach innych niż te do których zostały przeznaczone

- gdy są poddawane temperaturom lub używane w temperaturach przekraczających wartości podane przez producenta w katalogu

- gdy używane są w warunkach sprzyjających korozji

- gdy poddawane są obciążeniom udarowym

- gdy używane są przy prędkościach przekraczających wartości podane przez producenta w katalogu

- gdy poddane zostały modyfikacjom nie aprobowanym przez firmę Guitel

- gdy urządzenie transportujące było przesuwane przy zaciągniętych hamulcach

- gdy istnieje ryzyko przedostania się niepożądanych elementów do części ruchomych.

3. Parametry

Główne parametry naszych produktów podane są w naszym katalogu. Jeśli poszukują Państwo produktu przeznaczonego do określonych zastosowań, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu dobrania najwłaściwszych rozwiązań.

4. Konserwacja

Niektóre produkty wymagają regularnego smarowania. Podczas czyszczenia urządzeń wyposażonych w koła lub zestawy jezdne, jak również podczas czyszczenia samych kółek, należy używać środków czyszczących nie powodujących uszkodzeń.

Należy regularnie sprawdzać czy wszystkie części są zamocowane mocno i bezpiecznie oraz czy części ruchome swobodnie się ruszają.

Jakiekolwiek uszkodzenie części (zablokowane części skrętne płytki mocującej, nadmierne zużycie, części skorodowane, itp.) należy bezzwłocznie wymienić.

(CEE 85.374 )