Dobór kół i zestawów jezdnych w zależności od środowiska pracy

++stosowanie zalecane *Obciążenie powinno być dostosowane do prędkości
+stosowanie możliwe **Stosowanie w temperaturze skrajnej wymaga dostosowania obciążenia, wysokości przeszkód, czasu pracy. Itp..
-stosowanie niezalecane ***Nie jest przeznaczone do ruchu ciągnionego.
  Rodzaj bieżnika koła Kauczuk sprężysty Kauczuk półsprężysty Kauczuk antystatyczny półsprężysty przewodzący Kauczuk elastyczny półsprężysty Opona pneumatyczna Kauczuk termoplastczny Poliuretan Poliamid Polipropylen lub polychoc Poliamid z warstwą kauczuku, koło typu Sandwich Żywica termoutwardzalna Żeliwo
Czarny Niebieski Czarny Czarny Szary
Twadość bieznika (Sh A) 75 Sh A 80 Sh A 80 Sh A 75 Sh A 80 Sh A 95 Sh A 95 Sh A 83 Sh A 83 Sh A 69 Sh A
Materiał tarczy koła Żeliwo PA PA PP PP przewodzący PP PP PP Żeliwo AL PA PA PP PA
Typ nawierzchni Szorstka, wszystkie nawierzchnie ziemne, betonowe, brukowane ++++++++++++++++++--+--
Gładka, parkiet, beton lisse ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wykładzina dywanowa ++++++++++++++++++++
 Przeszkody utrudniające ruch Wysokość przeszkody do 2,5% średnicy koła ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wysokość przeszkody od 2,5% do 5% średnicy koła ++++++++++++++++++--+--
 Wpływ na środowisko Zabezpieczenie nawierzchni (powierzchnie kruche) +++++++++++++++++++++--+--
Niebrudzący bieżnik -++-++++-++-++++++++++++++++++
Cicha eksploatacja ++++++++++++++++++++--++--
 Odporność na zużycie Odporność na ścieranie ++++++++-++++++++++++-+++++
Odporność na rozerwanie lub przecięcie (wióry itp..) ++++++---+--+++++++++++++++
 Siła rozruchu Łatwość przesuwania +++++++++++++++++++++++++++++
Łatwość pokonywania przeszkód ++++++++++++++++++--+--
Łatwość obracania ++++++++++++++++++++++++++
 Prędkość Normalna (km/h) łożysko igiełkowe / ślizgowe, kulkowe 4 / 63 / 64 / 634 / 3444 / 6464 / 644 / 64446
Krańcowa (km/h) łożysko igiełkowe/ślizgowe - kulkowe * 6 / 166 / 106 / 106 ***6  ***  6666 / 6 **6106 / 666 / 6 **6666
 Temperatura Normalna (⁰C) -30 /+60-10 /+60-10 /+60-10 /+60-10 /+60-10 /+50-20 /+75-20 /+80-10 /+80-20 /+60-40 /+250każda
Skrajna (⁰C) -30 /+60-20 /+90-20 /+90-20 /+90-20 /+90-20 /+70-30 /+80-40 /+120-20 /+90-40 /+100-40 /+300każda
 Odporność na substancje chemiczne i inne Woda ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kwasy rozcieńczone (< 10%) octwoy, solny, siarkowy +++++++++++++++-++-++-
Kwasy stężone (>10%), octowy, solny, siarkowy --------+----+-+-
Detergenty zasadowe (soda, amoniak) ++++++++++++++-++-+
Sól, solanka +++++++++++++++++++++++++++++-
Węglowodory (benzyna, olej napęd.) ++++++++-+++++-++++++
Olej mineralny +++++++++++++++++++++++++++++++++
Olej roślinny +++++++++++++++++++++++++++++++++
Rozpuszczalniki (aceton, trichloroetylen) ++++++++++++++++++++++
Produkty spożywcze (mleko, sok owocowy, alkohol) +++++++++++++++++++++++++++++-
Inne czynniki zewnętrzne Prosimy skonsultować się z działem sprzedaży